<kbd id='kfgtl'></kbd><address id='rfect'><style id='lzuuc'></style></address><button id='fntwd'></button>

     送綦毋潛落第還鄉注釋


     (1)綦毋潛︰綦毋為復姓,潛為名,字季通,荊南人(治所在今湖北江南),王維好友。 (2)聖代︰政治開明、社會安定的時代。 (3)英靈︰有德行、有才干的人。 (4)東山客︰東晉謝安曾隱居會稽東山,借指綦毋潛。 (5)采薇︰商末周初,伯夷、叔齊兄弟隱于首陽山,采薇而食,後世遂以采薇指隱居生活。 (6)既至金門遠,孰雲吾道非︰這兩句指雖然未能考中,但不是因為沒有才能。金門︰金馬門,漢代宮門名。漢代賢士等待皇帝召見的地方。吾道非︰《孔子家語在厄》記載︰“楚昭王聘孔子,孔子往,陳蔡發兵圍孔子,孔子曰︰‘匪兕匪虎,率彼曠野,吾道非乎,吾何為至此乎?’”是指孔子嘆自己政策的不能實行,半途受到阻礙。 (7)江淮度寒食,京洛縫春衣︰這兩句詩說綦毋潛落第後將取道洛陽經過江淮回家鄉。寒食︰古人以冬至後一百零五天為寒食節,斷火三日。京洛︰指東京洛陽。江淮︰指長江,淮水,是綦毋潛所必經的水道。 (8)同心︰志同道合的朋友、知己。違︰分離。 (9)行當︰將要。桂棹︰桂木做的船槳。 (10)未幾︰不久。 (11)“吾謀”句︰左傳記載︰“士曾行,繞朝贈之以策(馬鞭)曰︰‘子無謂秦無人,吾謀適不用也。’”適,偶然的意思。“吾謀”句說綦毋潛此次落第是偶然失敗。 (12)知音。河 觥豆攀 攀住︰“不惜歌者苦,但傷知音稀。”

     王維的其它詩歌